Berca d´Abril: Jordi Machí, o com acostar l’art a l’escola

Jordi Machí, o com acostar l’art a l’escola
El reconegut pintor algemesinenc JordiMachí ha visitat el col·legi Sant Josep de Calassanç. Enguany el tema de la falla es- colar era els moviments d’avantguarda, aixíque la visita del pintor va ser ben interes-sant per a acostar un poc més l'alumnat almón de l’art.
Jordi Machí, jove pintor de prestigi in- ternacional, els va explicar als alumnes,d'una manera propera i humil, quina ha-via sigut la seua trajectòria vital fins a arri- bar al punt on es troba ara. Els va parlardels seus dies a l'escola i a l’institut (on va coincidir amb les professores del cen-tre Aroa López i Patricia Lacosta), i va in-sistir que potser no era dels alumnes més intel·ligents, però sí bastant treballador i que, amb el pas del temps s’ha adonat que l'esforç , la il·lusió i la passió són va-lors fonamentals per a aconseguir els teus propòsits i, fins i tot, allò que no t'hague- res atrevit mai a somniar.

22 Berca

No hay comentarios: